Informacje o Global One

Historia naszej firmy, cele i motywacja

Firma Global One powstała w wyniku konsolidacji autoryzowanych partnerów firmy Siemens z inicjatywy byłych pracowników firmy Siemens o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Łączenie kompetencji technicznych z wiedzą biznesową jest naturalnym i powszechnie stosowanym sposobem wzrostu wartości tak powstałej firmy.

Powstanie Global One to także odpowiedź na coraz częstsze zapotrzebowanie klientów na integrację rozwiązań teleinformatycznych czołowych producentów z zachowaniem spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. Global One to efekt kilkunastu lat korporacyjnych doświadczeń jej pracowników na rynku ICT oraz współpracy z największymi Klientami z sektora publicznego i prywatnego.

 

Global One stawia sobie za cel oferowanie wysokiej jakości zaawansowanych technicznie usług, które wnoszą wartość dodaną do biznesu Klienta. Nasza wiedza techniczna, zaangażowane i praca zespołowa pomagają rozwiązać istotne problemy biznesowe Klienta

Marek Boruszewski, prezes zarządu

Global One jest uznanym dostawcą rozwiązań komunikacji dla przedsiębiorstw oraz usług, które przyczyniają się do poprawy wyników finansowych i wydajności poprzez integrację zunifikowanych rozwiązań UC, infrastruktury sieciowej, bezpieczeństwa, rozwiązań mobilnych oraz monitoringu wizyjnego.

Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, od konceptu poprzez projekt do wdrożenia. Produkty i usługi Global One są oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym z liderami na rynku teleinformatycznym.