Communication & Collaboration

Rozwiązania biznesowe ICT

Zunifikowana komunikacja – wykorzystaj swoje zasoby

Systemy Unified Communications integrują narzędzia komunikacji, pochodzące z różnych obszarów – telefonii stacjonarnej, mobilnej oraz świata komputerów. Ich zastosowanie upraszcza i porządkuje proces komunikacji, a także pozwala optymalnie wykorzystać firmowe zasoby. Jedną z kluczowych funkcjonalności jest telepresence - możliwość śledzenia statusu pracowników w czasie rzeczywistym.

Wideokonferencja – jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów

Usługi wideokonferencyjne otwierają przed światem biznesu nowe możliwości w zakresie komunikacji. Rozmowa wideo pozwala przekazać znacznie więcej informacji niż połączenia głosowe bądź poczta elektroniczna. Możliwość obserwacji mimiki, gestów czy emocji rozmówcy ułatwiają proces komunikacji i pozwalają podjąć lepsze decyzje. Wysyłane sygnały niewerbalne składają się na 60-90 procent wysyłanego komunikatu.

Contact Center – najwyższy poziom obsługi

Firmy dbające o najwyższą jakość obsługi Klientów, wykorzystują platformy komunikacyjne Contact Center. To rozwiązania opierające się na kilku kanałach komunikacji, takich jak: telefon, SMS, Internet, fax, e-mail, chat czy kontakt poprzez portale społecznościowe.

Systemy dyspozytorskie do zadań specjalnych

Specyfika branży finansowej wymaga zastosowania specjalnych narzędzi komunikacji, charakteryzujących się bardzo łatwą oraz szybką obsługą, a także wysoką niezawodnością. Szczególne potrzeby mają w tym zakresie maklerzy giełdowi, często wykonujący kilka rozmów telefonicznych jednocześnie.